آیلینآیلین، تا این لحظه 6 سال و 6 ماه و 6 روز سن دارد

دختر مثل ماه ما

جمعه دلگیر مگه نه

ﺧـــــــﺪﺍﻭﻧﺪﺍ...! ﺩﺭ ﮔﻠﻮﯾــﻢ ﺍﺑـــــﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺍﺳﺘـــ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟـــ ﺑﺎﺭﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ... ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣـــﺮﺍ ﺑﻐــــــﻞ ﮐﻨﯽ..؟؟
4 مهر 1393
1